OK KLUBBEN I NÆSTVED

Generalforsamling - klik her.

Vedtægter - klik her.

OK – Næstved

er en selvejende institution, som har til formål på upolitisk grundlag at drive virksomhed – herunder klubvirksomhed for at tilvejebringe så gode forhold som mulig – især for ældre og pensionister i Næstved kommune.
 
Er du pensionist, handikappet eller gangbesværet i svær grad og derfor har svært ved at komme til din klub, kan du ringe til din klubleder, som så vil forsøge at finde en mulighed for din befordring til OK-klubbens aktiviteter.

 

Næstved kommune socialudvalg kan yde tilskud til en sådan befordring med Taxa.

 

Ordningen fungerer på følgende måde:

Den, der har fået godkendt sin kørsel af klub-lederen, skal ved kørslens begyndelse betale chaufføren et kontant beløb.

 

For tiden er beløbet 29,00 kr. pr tur, altså 58,00 kr. tur/retur.

 

Foreningen er medlem af Landsorganisationen:

OK-Klubberne i Danmark.

 

EFTERLYSNING – HJÆLPERE

 

OK-Næstved har brug for flere frivillige til at hjælpe i klubberne, hjælpe med vores hjem-meside, hjælpe med at bruge Facebook, hjælpe bestyrelsen osv., osv., osv….

 

Du behøver ikke være pensionist for at hjælpe os.

 

Har du lyst til at være med til at glæde forenin-gens medlemmer, håber vi, at du melder dig til os. Enten til formand Signe Lund Nielsen eller kasserer Hanne Johansen.

 

”Livet skal leves – hele livet”, så hjælp os gerne med det i OK-Næstved.

GENVEJE