OK KLUBBEN I NÆSTVED

OK – Næstved

er en selvejende institution, som har til formål på upolitisk grundlag at drive virksomhed – herunder klubvirksomhed for at tilvejebringe så gode forhold som mulig – især for ældre og pensionister i Næstved kommune.
 
Er du pensionist, handikappet eller gangbesværet i svær grad og derfor har svært ved at komme til din klub, kan du ringe til din klubleder, som så vil forsøge at finde en mulighed for din befordring til OK-klubbens aktiviteter.

 

Næstved kommune socialudvalg kan yde tilskud til en sådan befordring med Taxa.

 

Ordningen fungerer på følgende måde:

Den, der har fået godkendt sin kørsel af klub-lederen, skal ved kørslens begyndelse betale chaufføren et kontant beløb.

 

For tiden er beløbet 29,00 kr. pr tur, altså 58,00 kr. tur/retur.

 

Foreningen er medlem af Landsorganisationen:

OK-Klubberne i Danmark.

Udflugt til Frederiksdal vin d. 2. juli - klik her.

 

OK-klubbens nye bestyrelse.

GENVEJE