INFO

Lidt om OK-klubben

Der er nu og da nogle, der spørger mig: Hvad står OK-Klubben for?
 

Det spørgsmål får vi af og til stillet. Kort kan det siges O står for omsorg og K for kultur.


Hvordan udmøntes det så?


OK klubberne tilbyder et fællesskab, hvor seniorer kan mødes og udfolde sig i et aktivt liv med kultur, underholdning og frivillig indsats.

 

For at opfylde målsætningen om, at livet skal leves hele livet, arbejder vi i OK ud fra nogle centrale værdier.


Vi skal være rummelige og gæstfrie, så alle føler sig velkomne.

 

Vi vil være med til at skabe livsglæde og selvværd. Vi vil medvirke til, at alle får mulighed for at bruge netop deres personlige evner, så længe de ønsker det.

 

Vi tror på frivillighed. At være frivillig skaber glæde og værdi både for dem, der nyder godt af indsatsen og også i høj grad for dem, der yder arbejdet med værdi både i og for samfundet.


OK -klubben i Næstved tilbyder aktiviteter 3 dag om ugen for et kontingent på 250 kr om året.

 

For at komme i klubben, skal man være medlem.

 

Er du pensionist, handicappet eller svært gangbesværet kan du søge tilskud til kørsel med TAXA til aktiviteterne.

 

Oplysninger herom fås hos klublederne.

 

For tiden betaler man selv 29 kr. pr. tur, altså 58 kr. tur retur.


Husk at afbestilling altid skal meldes til klubleder eller TAXA.


Der er noget næsten hver dag i ugen.
 
Hvis du ikke er medlem, skulle du se ind i en af vores afdelinger.

 

Vi er at finde på:


• H.C. Andersensvej nr. 24
• Ærøvej 7C
• Sct. Jørgens Kirke, Parkvej 101

på vores klubdage.

 

Yderligere oplysninger fås fra bladet, hjemmesiden eller ved henvendelse til bestyrelsen.

OK-Næstved er medlem af Landsforeningen

OK-klubberne i Danmark,

Hjemmeside: 

www.ok-klubberne.dk

OK–BLADET
har til formål:


At formidle kontakten inden for OK-Næstved og at orien-tere og referere vedrørende OK- aktiviteter.

OK–Bladet udkommer i august og januar.

Det sendes til alle OK-medlemmer.

Vaccinationer:

Der er ingen informationer om vaccinationer. Følg med på hjemmesiden.

 

Danske lægers Vaccinationsudvalg står for vaccinationerne og yder en gratis vaccination til et barn i Afrika, for hver sprøjte, der gives i vores regi.
 
Med venlig hilsen
OK – klubbens bestyrelse.

Parkering i fremtiden
på Ærøvej 7c.

F
oran og bag Ærøvej 7C kun med særlig tilladelse.

 
I vinduet på bilen på Nettos parkeringsplads må parkeres længst til højre og med gult Netto ”skilt” i vinduet på bilen.

 

 

 

 

Efterlysning

Desværre gav efterlysningen af personer, der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet eller være frivillig hjælper i klubberne, ikke noget resultat. Så vi prøver igen.

Skulle du eller nogen, du kender, være interesseret, hører vi gerne fra dig/jer. Vi vil jo helst undgå indskrænkninger i aktiviteterne.

OK-Klubberne og internettet
Bestyrelsen har for nylig indgået samarbejde med firmaet bag internet-adressen ”Dit Næstved”, som bestyrer en hjemme-side på internettet.


Den omtaler stort set alt, hvad der sker i Næstved.


Det er meningen, at vi i fremtiden også vil bruge denne mulighed for at fortælle lidt mere om vore klubber og deres arrangementer.


Se, hvad der gemmer sig bag adressen ”Dit Næstved” - det er ikke småting!
 
Hilsen Bjørn