Hvad står OK for?

Det spørgsmål får vi af og til stillet. Kort kan det siges O står for omsorg og K for kultur.


Hvordan udmøntes det så?


OK klubberne tilbyder et fællesskab, hvor seniorer kan mødes og udfolde sig i et aktivt liv med kultur, underholdning og frivillig indsats.

 

For at opfylde målsætningen om, at livet skal leves hele livet, arbejder vi i OK ud fra nogle centrale værdier.


Vi skal være rummelige og gæstfrie, så alle føler sig velkomne.

 

Vi vil være med til at skabe livsglæde og selvværd. Vi vil medvirke til, at alle får mulighed for at bruge netop deres personlige evner, så længe de ønsker det.

 

Vi tror på frivillighed. At være frivillig skaber glæde og værdi både for dem, der nyder godt af indsatsen og også i høj grad for dem, der yder arbejdet med værdi både i og for samfundet.


OK -klubben i Næstved tilbyder aktiviteter 3 dag om ugen for et kontingent på 200kr om året. For at komme i klubben, skal man være medlem.

 

Er du pensionist, handicappet eller svært gangbesværet kan du søge tilskud til kørsel med TAXA til aktiviteterne.

 

Oplysninger herom fås hos klublederne.

 

For tiden betaler man selv 29 kr. pr. tur, altså 58 kr. tur retur.


Husk at afbestilling altid skal meldes til klubleder eller TAXA.


Der er noget næsten hver dag i ugen.
 
Hvis du ikke er medlem, skulle du se ind i en af vores afdelinger.

 

Vi er at finde på:


• H.C. Andersensvej nr. 24
• Ærøvej 7C
• Sct. Jørgens Kirke, Parkvej 101

på vores klubdage.

 

Yderligere oplysninger fås fra bladet, hjemmesiden eller ved henvendelse til bestyrelsen.