BRIDGESKLUBBEN
ÆRØVEJ 7C
TLF.: 22 62 23 94
HVER ONSDAG KL. 09.30 - 12.30

Kære bridgespillere.

 

Først på året 2023 meddelte Hans, at han ville stoppe 1. marts, og da ingen enkeltperson kunne tage over, foreslog Signe et “triumvirat” i en ny overgangsperiode:

 

Bente, Gregers og Finn meldte sig.


Efter en, som sædvanlig, vellykket afslutnings-fest, vedtog vi en forenkling, således at Lone, som i forvejen sidder i bestyrelsen, skal repræ-sentere Bridgeklubben der og med Gregers som suppleant.


Bente helliger sig bridgespillet, Finn og Lone styrer økonomien.


Vi glæder os til vi ses igen den 6. sept. 2023.


Juleafslutningen bliver den 6. dec. 2023.

 

Venlig hilsen
Gregers Pedersen