Nyheder

Kære medlemmer.

Da klubben er gået over til et nyt system til at registrere/styre medlemsskaber, så vil kontingentopkrævningen fremover komme på en anden måde.

Tidligere er opkrævningen sendt sammen med OK-bladet "Forår og sommer".

Fremover vil I modtageet indbetalingskort fra Betalingsservice/Nets.

Det skal betales på samme måde, som andre opkrævninger I får, men fremover vil det være muligt for jer at tilmelde til automatisk betaling via Betalingsservice.

Oplysningerne hertil skulle gerne fremgå af det indbetalingskort, som dukker op i jeres postkasse.

Det er muligt at betale kontant til respektive klubformænd.

Jeg håber, der nye system vil være noget, som både I og jeg synes fungerer godt.

Hanne Johansen, kasserer.

Da vi nok i lang tid fremover vil opleve forskellige ændringer i forhold til afvikling af vore aktiviteter, vil vi fra klubberne lægge eventuelle nye oplysninger på vores hjemmeside.

OK-Klubben, Næstved.