Nyheder

Kære medlemmer.

Da klubben er gået over til et nyt system til at registrere/styre medlemsskaber, så vil kontingentopkrævningen fremover komme på en anden måde.

Tidligere er opkrævningen sendt sammen med OK-bladet "Forår og sommer".

Fremover vil I modtageet indbetalingskort fra Betalingsservice/Nets.

Det skal betales på samme måde, som andre opkrævninger I får, men fremover vil det være muligt for jer at tilmelde til automatisk betaling via Betalingsservice.

Oplysningerne hertil skulle gerne fremgå af det indbetalingskort, som dukker op i jeres postkasse.

Betalingsfristen for kontingentet for 2023 er den 20. januar.

Det vil dog fortsat være muligtr at betale kontant til jeres klubformand.

Jeg håber, der nye system vil være noget, som både I og jeg synes fungerer godt.

Hanne Johansen, kasserer.

Da vi nok i lang tid fremover vil opleve forskellige ændringer i forhold til afvikling af vore aktiviteter, vil vi fra klubberne lægge eventuelle nye oplysninger på vores hjemmeside.

OK-Klubben, Næstved.